Помощник за заявки - Псевдоними

Приписва псевдоними на имената на полетата. Псевдонимите не са задължителни. Чрез тях можете да зададете по-ясни за потребителя имена, които да се показват вместо имената на полетата. Можете например да използвате псевдоним, когато полета от различни таблици имат еднакви имена.

Псевдоним

Въведете псевдонима за името на поле.

Помощник за заявки - Обзор

Моля, подкрепете ни!