Помощник за заявки - Условия за групиране

Определя условията за групиране на данните от заявката. За да е разрешена тази страница от помощника, източникът на данни трябва да поддържа клаузи „GROUP BY“ в оператори на SQL.

Съвпадение по всички критерии по-долу

Изберете, за да групирате резултатите по всички условия, използвайки логическо „И“.

Съвпадение по поне един критерий

Изберете, за да групирате резултатите по което и да е условие, използвайки логическо „ИЛИ“.

Име на поле

Изберете името на полето за групиращо условие.

Условие

Изберете условието за групиране.

Стойност

Въведете стойността за групиращото условие.

Помощник за заявки - Псевдоними

Моля, подкрепете ни!