Помощник за заявки - Групиране

Определя дали резултатите на заявката да се групират. За да е разрешена тази страница от помощника, източникът на данни трябва да поддържа клаузи „GROUP BY“ в оператори на SQL.

Налични полета

Изброява имената на полетата от базата от данни в избраната таблица или заявка. Щракнете, за да изберете поле, или задръжте клавиша Shift или , докато щракате, за да изберете няколко полета.

>

Щракнете, за да преместите избраните полета към списъка, сочен от стрелката.

<

Щракнете, за да преместите избраните полета към списъка, сочен от стрелката.

^

Щракнете, за да преместите избраното поле с една позиция нагоре в списъка.

v

Щракнете, за да преместите избраното поле с една позиция надолу в списъка.

Групиране по

Показва всички полета, които ще бъдат използвани за групиране в заявката.

Помощник за заявки - Условия за групиране

Моля, подкрепете ни!