Помощник за заявки - Подробна или обобщена

Указва дали да се показват всички записи от заявката, или само резултатите от агрегатни функции.

Тази страница се показва само ако в заявката са включени числови полета, които позволяват използване на агрегатни функции.

Подробна заявка

Изберете, за да се покажат всички записи от заявката.

Обобщаваща заявка

Изберете, за да се покажат само резултати от агрегатни функции.

Изберете агрегатната функция и името на числовото поле от списъка. Можете да въведете колкото желаете агрегатни функции, по една на ред.

Агрегатна функция

Изберете агрегатната функция.

Име на поле

Изберете името на числовото поле.

+

Добавя нов ред контроли.

Премахва последния ред контроли.

Помощник за заявки - Групиране

Моля, подкрепете ни!