Помощник за заявки - Условия за търсене

Определя условията за търсене, чрез които се филтрират данните на заявката.

Съвпадение по всички критерии по-долу

Изберете, за да филтрирате резултатите по всички условия, използвайки логическо „И“.

Съвпадение по поне един критерий

Изберете, за да филтрирате резултатите по което и да е условие, използвайки логическо „ИЛИ“.

Поле

Изберете името на полето за филтриращо условие.

Условие

Изберете условието за филтриране.

Стойност

Въведете стойността за условието на филтъра.

Помощник за заявки - Подробна или обобщена

Моля, подкрепете ни!