Помощник за заявки - Ред на сортиране

Определя реда на сортиране за записите с данни в заявката.

Сортиране по

Определя полето, по което да се сортира създадената заявка.

Възходящо

Щракнете за азбучно или числово сортиране във възходящ ред.

Низходящо

Щракнете за азбучно или числово сортиране в низходящ ред.

После по

Служи за задаване на допълнителни полета, по които да бъде сортирана заявката, ако предишните полета имат равни стойности.

Помощник за заявки - Условия за търсене

Моля, подкрепете ни!