Помощник за заявки - Избор на полета

Определя таблицата, кък която е заявката, и включените в заявката полета.

Таблици

Определя таблицата, за която се създава заявка.

Налични полета

Изброява имената на полетата от базата от данни в избраната таблица или заявка. Щракнете, за да изберете поле, или задръжте клавиша Shift или , докато щракате, за да изберете няколко полета.

>

Щракнете, за да преместите избраните полета към списъка, сочен от стрелката.

>>

Щракнете, за да преместите всички полета към списъка, сочен от стрелката.

<

Щракнете, за да преместите избраните полета към списъка, сочен от стрелката.

<<

Щракнете, за да преместите всички полета към списъка, сочен от стрелката.

^

Щракнете, за да преместите избраното поле с една позиция нагоре в списъка.

v

Щракнете, за да преместите избраното поле с една позиция надолу в списъка.

Полета в заявката

Показва всички полета, които ще бъдат включени в новата заявка.

Помощник за заявки - Ред на сортиране

Моля, подкрепете ни!