Мигриране на макроси

Помощникът за мигриране на макроси в документи на бази от данни премества съществуващи макроси от поддокументи на стар файл на Base в областта за съхранение на макроси на нов файл на Base.

Досега макросите можеха да се намират само в текстови поддокументи на формуляри и справки. Сега макросите могат да се съхраняват в самия файл на Base. Това означава, че вече макросите във файл на Base могат да бъдат извиквани от всеки от подкомпонентите му: формуляри, справки, проекти на таблици, заявки и връзки, таблични изгледи.

От друга страна, технически не е възможно макросите да се съхраняват едновременно и във файл на Base, и в поддокументите му. Затова, ако искате да прикрепите нови макроси към файла на Base, запазвайки съществуващите макроси в поддокументите му, трябва да преместите тези стари макроси в областта за макроси на файла на Base.

Помощникът за мигриране на макроси в документи на бази от данни може да премести макросите в областта за съхраняване на макроси във файла на Base. След това можете да разгледате макросите и да ги редактирате при необходимост.

Например, възможно е в поддокументите да се повтарят имена на модули и макроси. След като преместите макросите в една обща област за съхранение, трябва да ги редактирате, за да направите имената уникални. Помощникът не може да направи това.

Помощникът може да архивира файла на Base в друга папка по ваш избор. Помощникът променя оригиналния файл на Base. Архивното копие остава непроменено.

Назад

Преглеждане на настройките в диалоговия прозорец, зададени в предишната стъпка. Текущите настройки не се променят. Този бутон е достъпен само от втората страница нататък.

Напред

Натиснете бутона Напред и помощникът ще използва текущите настройки в диалоговия прозорец и ще продължи със следващата стъпка. Ако текущата стъпка е последната, бутонът се превръща в Създаване.

Готово

Прилага всички промени и затваря помощника.

Отказ

Натискането на Отказ затваря диалоговия прозорец без запазване на нанесените промени.

Моля, подкрепете ни!