Изглед

Менюто „Изглед“ на прозорец с база от данни.

Обекти в база от данни

Отваря подменю.

Формуляри

Избира контейнера с формуляри и показва всички формуляри в подробния изглед.

Справки

Избира контейнера със справки и показва всички справки в подробния изглед.

Заявки

Избира контейнера със заявки и показва всички заявки в подробния изглед.

Таблици

Избира контейнера с таблици и показва всички таблици в подробния изглед.

Сортиране

Отваря подменю.

Възходящо

Сортира елементите в подробния изглед във възходящ ред.

Низходящо

Сортира елементите в подробния изглед в низходящ ред.

Мостра

Отваря подменю.

Няма

Забранява мострата в прозореца на базата от данни.

Информация за документа

За формуляри и справки прозорецът за мостра показва информация за документа.

Документ

За формуляри и справки прозорецът за мостра показва самия документ.

Опресняване на таблиците

Опреснява таблиците.

Моля, подкрепете ни!