Инструменти

Менюто „Инструменти“ на прозорец с база от данни.

Връзки

Отваря изгледа Проектиране на връзки и проверява дали свързаната база от данни поддържа връзки между таблици.

Администриране на потребители

Отваря диалоговия прозорец за администриране на потребители, ако базата от данни поддържа тази възможност.

Филтър за таблици

Отваря диалоговия прозорец „Филтър за таблици“, в който можете да зададете кои таблици на базата от данни да са показани и кои – скрити.

Изберете таблиците, които желаете да филтрирате, в списъка Филтър.

Ако изберете най-горната таблица в йерархия, ще бъдат избрани всички таблици от йерархията.

Ако изберете таблица, която е на по-долно ниво в йерархията, таблиците на по-горни нива от нея няма да бъдат избрани.

SQL

Отваря диалоговия прозорец SQL, в който можете да въвеждате оператори на SQL.

Моля, подкрепете ни!