Вмъкване

Менюто „Вмъкване“ на прозорец с база от данни.

Формуляр

Отваря нов текстов документ в режим на формуляр.

Справка

Стартира прозореца на Report Builder за избраната таблица, заявка или виртуална таблица.

Заявка (изглед „Проектиране“)

Отваря нова заявка в режим на проектиране.

Заявка (изглед SQL)

Отваря нова заявка в режим SQL.

Проектиране на таблица

Отваря изгледа за проектиране на таблица.

Проектиране на виртуална таблица

Отваря нова виртуална таблица в режим на проектиране.

Виртуална таблица (проста)

Отваря нова виртуална таблица в режим SQL.

Папка

Отваря диалогов прозорец, чрез който можете да запишете нова папка във файла на база от данни.

Моля, подкрепете ни!