Записване

В този диалогов прозорец можете да зададете позицията и името на формуляр, който записвате във файл на база от данни. Диалоговият прозорец се отваря автоматично, когато записвате формуляр за първи път.

Създаване на нова директория

Щракнете, за да създадете нова папка във файла на база от данни.

Едно ниво нагоре

Щракнете, за да преминете с едно ниво нагоре в йерархията от папки.

Име на файл

Въведете името на файла за записания формуляр.

Записване

Щракнете, за да запишете формуляра във файла на база от данни.

Моля, подкрепете ни!