Файл

Менюто „Файл“ на прозорец с база от данни. Съдържа само елементи, специфични за базите от данни.

Записване

Записва текущия файл на база от данни, заявка, формуляр или справка. За файл на база от данни ще видите диалогов прозорец за записване на файл. За другите обекти ще видите диалоговия прозорец Записване.

Записване като

Записва текущия файл на база от данни под друго име. Изберете път и име в диалоговия прозорец за записване на файл.

Експортиране

Експортира избраната справка или формуляр като текстов документ. Динамичните справки се експортират като копия на съдържанието в базата от данни в момента на експортирането.

Изпращане

Отваря подменю.

Изпращане на документ по е-поща

Отваря подразбираната програма за е-поща за изпращане на ново писмо. Текущият файл на база от данни се прикачва към писмото. Можете да въведете темата, получателите и текста на писмото.

Справка по е-поща

Отваря подразбираната програма за е-поща за изпращане на ново писмо. Текущата справка се прикачва към писмото. Можете да въведете темата, получателите и текста на писмото. Динамичните справки се експортират като копия на съдържанието в базата от данни в момента на експортирането.

Справка като текстов документ

Експортира избраната справка като текстов документ. Динамичните справки се експортират като копия на съдържанието в базата от данни в момента на експортирането.

Моля, подкрепете ни!