Редактиране

Менюто „Редактиране“ на прозорец с база от данни.

Копиране

Копира избрания обект в клипборда.

Поставяне

Вмъква елемент от клипборда. Ако желаете, можете да вмъквате формуляри и справки, включително подпапки, от един файл на база от данни в друг.

Специално поставяне

Вмъква елемент от клипборда. Ако желаете, можете да вмъквате формуляри и справки, включително подпапки, от един файл на база от данни в друг.

Избиране на всичко

Избира всички елементи в долната част на прозореца на базата от данни, включително подпапките.

Редактиране

Отваря прозорец, в който можете да редактирате избраната таблица, заявка, формуляр или справка.

Изтриване

Изтрива избраната таблица, заявка, формуляр или справка.

Преименуване

Преименува избрания обект. В зависимост от базата от данни някои имена, знаци и дължини на името може да са невалидни.

Отваряне

Отваря избрания обект в последното му записано състояние.

Създаване като виртуална таблица

Преобразува избраната заявка до виртуална таблица. Оригиналната заявка остава във файла на базата от данни, а в сървъра на базата се генерира нова виртуална таблица. За да добавите виртуална таблица към база от данни, трябва да имате разрешение за писане в нея.

note

В повечето бази от данни филтрирането или сортирането на данните за показване на екрана се извършва чрез заявки. Виртуалните таблици предлагат същата функционалност, както заявките, но от страната на сървъра. Ако базата от данни е в сървър, който поддържа виртуални таблици, чрез тях можете да филтрирате записите още в сървъра – така ще ускорите показването им.


Помощник за формуляри

Стартира помощника за формуляри за избраната таблица, заявка или виртуална таблица.

Помощник за справки

Стартира помощника за справки за избраната таблица, заявка или виртуална таблица.

База от данни

Отваря подменю.

Свойства

Отваря диалоговия прозорец „Свойства на базата от данни“.

Тип на връзката

Отваря помощника за тип на връзката.

Разширени свойства

Отваря диалоговия прозорец „Разширени свойства“.

Моля, подкрепете ни!