Работа с бази от данни в LibreOffice Base

Външно видео

Моля, приемете това видео. Ако приемете, ще осъществите достъп до съдържание от YouTube – услуга, предоставяна от външна трета страна.

Политика за поверителност на YouTube

В LibreOffice Base можете да осъществявате достъп до данни, съхранявани в широк спектър от файлови формати за бази от данни. LibreOffice Base вътрешно поддържа някои неструктурирани формати за бази от данни, например този на dBASE. Освен това чрез LibreOffice Base можете да се свързвате с външни релационни бази от данни, например на MySQL или Oracle.

Следващите типове бази от данни са достъпни само за четене в LibreOffice Base. Чрез LibreOffice Base не можете да променяте структурата им или да редактирате, вмъквате и изтривате записи в тях:

Работа с база от данни в LibreOffice

Помощникът за бази от данни ви помага да създадете база от данни и да регистрирате нова база от данни в LibreOffice.

note

Файлът на базата от данни съдържа заявки, справки и формуляри за нея, както и връзка със самата база от данни, в която се съхраняват записите. В същия файл е зададено и форматирането на данните.


Помощ за помощта

В помощта се описват подразбираните настройки на програмата в система с настройки по подразбиране. Описанията на цветове, действия с мишката и други подлежащи на конфигуриране елементи може да са различни за вашата програма и система.

Моля, подкрепете ни!