Настройване на потребителска идентификация

Някои бази от данни изискват потребителско име и парола.

Потребителско име

Въведете потребителското име за достъп до базата от данни.

Изисква се парола

Изберете това, ако желаете потребителят да бъде подканен да въведе парола за достъп до базата от данни.

Тест на връзката

Проверете дали конфигурираната връзка може да се използва за достъп до базата от данни.

Записване и продължаване

Помощник за бази от данни

Моля, подкрепете ни!