Настройване на връзка към текстови файлове

Определя настройките за импортиране на база от данни в текстов формат.

В базите от данни в текстов формат данните се съхраняват в неформатирани ASCII файлове, в които всеки запис е един ред. Полетата с данни са разделени чрез знаци – разделители. Текстът в полетата е ограден с кавички.

Път до текстовите файлове

Въведете пътя до текстовия файл или файлове. Ако искате само един текстов файл, можете да използвате произволно разширение в името му. Ако въведете име на папка, текстовите файлове в нея трябва да имат разширение .csv, за да бъдат разпознати като файлове от текстовата база от данни.

Преглед

Щракнете, за да отворите диалогов прозорец за избор на файл.

Файлове с обикновен текст (*.txt)

Щракнете за достъп до текстови файлове.

Файлове с разделител запетая (*.csv)

Щракнете за достъп до файлове с разделител запетая.

По избор

Щракнете за достъп до файлове по избор. Въведете разширението в текстовото поле.

Разделител за поле

Въведете или изберете знака, който отделя полета с данни в текстовия файл.

Разделител за текст

Въведете или изберете знака, който обозначава текстово поле в текстовия файл. Този знак не може да бъде същият като разделителя на полета.

Десетичен разделител

Въведете или изберете знака, който служи за разделител на дробната част в текстовия файл, например точка (0.5) или запетая (0,5).

Разделител за хилядите

Въведете или изберете знака, който служи за разделител на хилядите в текстовия файл, например запетая (1,000) или точка (1.000).

Помощник за бази от данни

Моля, подкрепете ни!