Връзка с електронна таблица

Местоположение и име на файл

Въведете пътя и името на файла с електронната таблица.

Преглед

Щракнете, за да отворите диалогов прозорец за избор на файл.

Изисква се парола

Изберете това, за да изискате парола от потребителя на базата от данни.

Помощник за бази от данни

Моля, подкрепете ни!