Връзка с PostgreSQL

Указва настройките за свързване с бази от данни на PostgreSQL.

Пряка връзка към бази от данни на PostgreSQL

Данните за пряка връзка с база от данни на PostgreSQL могат да бъдат подадени по два различни начина:

Попълване на данните

Данните за връзката могат да бъдат подадени чрез попълване на горните три полета. Попитайте администратора на базата от данни за правилните стойности.

Низ, специфичен за СУБД/драйвера

Вместо да въвеждате данни в текстовите полета, както е обяснено по-горе, или ако трябва да зададете още параметри за връзката, можете да въведете специфичния за драйвера низ за връзка. Низът за връзка представлява последователност от двойки ключова дума/стойност, разделени с интервали. Например

dbname=МоятаБазаОтДанни host=МоятХост port=5432

където

Можете да въведете низа за връзка и като

postgresql://МоятХост:port/МоятаБазаОтДанни.

note

Попитайте администратора на сървъра за правилните стойности на ключовите думи, подавани в низа за връзка. Стойностите за user= и password= се игнорират, но ще бъдат поискани в момента на свързването.


tip

Низът за връзка се показва в лентата на състоянието на LibreOffice Base.


Списък на всички двойки ключова дума / стойност за низа за връзка на PostgreSQL 13. Диспечерът на драйверите на LibreOffice не обработва всички двойки.

Моля, подкрепете ни!