Връзка с база от данни на Oracle

Определя настройките за достъп до база от данни на Oracle.

База от данни на Oracle

В Solaris и Linux можете да осъществявате достъп до бази от данни на Oracle чрез JDBC драйвер. В Windows ви е необходим ODBC драйвер.

Име на базата от данни на Oracle

Въведете името на базата от данни на Oracle. Попитайте администратора ѝ за правилното име.

URL на сървъра

Въведете URL за сървъра на базата от данни. Това е името на машината, която изпълнява софтуера за базата от данни на Oracle. Вместо име на хост можете да въведете IP адреса на сървъра.

Номер на порт

Въведете номера на порт за сървъра на базата от данни. Попитайте администратора на базата за правилния адрес на порт.

Клас – JDBC драйвер за Oracle

Въведете името на JDBC драйвера.

Тест на класа

Изпробва връзката с текущите настройки.

Идентификация

Помощник за бази от данни

Моля, подкрепете ни!