Връзка с ODBC

Определя настройките за връзка с източник на данни на ODBC.

В Solaris и Linux опитайте да използвате JDBC драйвер вместо ODBC драйвер. Вижте уебстраницата на проекта unixODBC за реализация на ODBC в Solaris или Linux.

За да се свържете с база от данни на Microsoft Access в Windows, вместо ODBC използвайте ADO или интерфейса за бази от данни на Access.

note

Драйверите за ODBC се предлагат и поддържат от производителите на системи за управление на бази от данни. LibreOffice поддържа само стандарта ODBC 3.


Име на източника на данни на ODBC

Въведете името на източника на данни, регистриран в LibreOffice.

Преглед

Щракнете, за да отворите диалога за избор на ODBC източник на данни.

Изберете източник на данни

Изберете източника на данни, към който искате да се свържете чрез ODBC. После щракнете върху OK.

note

За да редактирате или добавяте записи в таблица на база от данни в LibreOffice, е необходимо таблицата да има поле с уникален индекс.


Моля, подкрепете ни!