Връзка с MariaDB и MySQL

Определя настройките за бази от данни на MariaDB и MySQL.

Пряка връзка за бази от данни на MariaDB и MySQL

Име на базата от данни

Въведете името на базата от данни на MariaDB или MySQL. Попитайте администратора за правилното име.

URL на сървъра

Въведете URL на сървъра на базата от данни. Това е името на компютъра, в който се изпълнява СУБД на MariaDB или MySQL. Можете да замените това име с IP адреса на сървъра.

Номер на порт

Въведете номера на порт за сървъра на базата от данни. Попитайте администратора на базата за правилния адрес на порт. Подразбирания номер на порт за бази от данни на MySQL или MariaDB е 3306.

Свързване чрез ODBC (Open Database Connectivity)

Осъществява връзка чрез ODBC със съществуващ източник на данни, зададен на системно ниво.

Свързване чрез JDBC (Java Database Connectivity)

Осъществява връзка чрез JDBC със съществуващ източник на данни, зададен на системно ниво.

Следващата страница на помощника зависи от това дали сте избрали ODBC или JDBC:

Връзка с ODBC

Връзка с JDBC

Идентификация

Помощник за бази от данни

Моля, подкрепете ни!