Връзка с JDBC

Определя настройките за достъп до база от данни чрез JDBC.

Примери за JDBC

От LibreOffice можете да се свържете със съвместима с JDBC база от данни чрез JDBC драйвер. Класът – драйвер се осигурява от производителя на СУБД. Два примера за съвместими с JDBC бази от данни са Oracle и MySQL.

note

Драйверните класове трябва да бъдат добавени към LibreOffice в - LibreOffice - Разширени.


База от данни на Oracle

В Solaris и Linux можете да осъществявате достъп до бази от данни на Oracle чрез JDBC драйвер. В Windows ви е необходим ODBC драйвер.

В полето URL на източника на данни въведете местоположението на сървъра за бази от данни на Oracle. Синтаксисът на URL зависи от типа на базата от данни. За повече информация вижте документацията на JDBC драйвера.

За база от данни на Oracle синтаксисът на URL е следният:

oracle:thin:@хост:порт:база_от_данни

База от данни на MySQL

Драйверът за СУБД MySQL може да се изтегли от уебсайта на MySQL.

Синтаксисът за база от данни на MySQL е следният:

mysql://хост:порт/база_от_данни

URL на източника на данни

Въведете URL за базата от данни. Например за JDBC драйвера на MySQL въведете „mysql://<име на сървър>/<име на база от данни>“. За повече информация относно JDBC драйвера вижте придружаващата го документация.

Клас – JDBC драйвер

Въведете името на JDBC драйвера.

warning

За да използвате JDBC драйвер, трябва да въведете пътя до класа му. Изберете - LibreOffice - Разширени и натиснете бутона Път за класове. След като добавите информацията за пътя, рестартирайте LibreOffice.


Тест на класа

Изпробва връзката с текущите настройки.

Идентификация

Помощник за бази от данни

Моля, подкрепете ни!