Настройки на връзката

Определя настройките за връзка към съществуваща база от данни.

note

Настройките в този диалог варират според драйвера за бази от данни, избран в панела Избор на база от данни на Помощника за бази от данни. Справочните страници за всички специфични настройки на всяка база от данни са дадени по-долу.


Въведете низ за връзка

Задайте низа за връзка към избраната база от данни.

Създаване

Изберете пътя и името на новия файл на база от данни.

Преглед

Изберете съществуващ файл на база от данни.

Други настройки за връзка

Страниците на помощта по-долу описват настройките, специфични за всеки наличен драйвер за бази от данни.

Моля, подкрепете ни!