Връзка с ADO

Определя настройките за добавяне на база от данни на ADO (Microsoft ActiveX Data Objects).

note

Интерфейсът ADO е фирмен контейнер на Microsoft Windows за връзка с бази от данни.


tip

LibreOffice изисква Microsoft Data Access Components (MDAC) за използване на интерфейса ADO. Microsoft Windows 2000 и XP включват тези компоненти по подразбиране.


URL на източника на данни

Въведете URL на източника на данни.

Примерни URL

За връзка с файл на Access 2000 използвайте следния формат:

PROVIDER=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;DATA SOURCE=c:\Access\nwind2000.mdb

За връзка с име към каталог в Microsoft SQL Server с име „turner“ въведете:

PROVIDER=sqloledb;DATA SOURCE=turner;INITIAL CATALOG=First

За достъп до ODBC драйвер като доставчик на данни:

DSN=SQLSERVER

Преглед

Щракнете, за да отворите диалогов прозорец за избор на база от данни.

note

Потребителското име може да съдържа най-много 18 знака.


note

Паролата трябва да съдържа между 3 и 18 знака.


Помощник за бази от данни

Моля, подкрепете ни!