Връзка с Microsoft Access

Определя настройките за импортиране на файл с база от данни във формата на Microsoft Access или Access 2007.

Вижте и уикистраницата на английски https://wiki.documentfoundation.org/MSA-Base_Faq.

Файл с база от данни на Microsoft Access

Задава пътя до файла с базата от данни.

Преглед

Щракнете, за да отворите диалогов прозорец за избор на файл.

Помощник за бази от данни

Моля, подкрепете ни!