Записване и продължаване

Определя дали базата от данни ще бъде регистрирана, отворена за редактиране или отворена за добавяне на таблици.

Да, нека я регистрира

Изберете това, за да регистрирате базата от данни във вашето потребителско копие на LibreOffice. След регистрирането базата ще се вижда в прозореца Изглед - Източници на данни. Регистрирането на базата от данни е задължително, ако желаете да вмъквате полета от нея в документ (Вмъкване - Поле - Още полета) или в циркулярно писмо.

Не, да не я регистрира

Изберете това, ако желаете информацията за базата да остане само в създадения файл на база от данни.

Да отворите базата от данни за редактиране

Изберете това, за да отворите базата от данни в изглед, който ви позволява да редактирате структурата й.

Да създавате таблици чрез помощник

Изберете това, за да отворите помощника за таблици след затварянето на помощника за бази от данни.

Помощник за бази от данни

Моля, подкрепете ни!