Помощник за бази от данни

Помощникът за бази от данни създава файл на база от данни, който съдържа информация за базата.

Според вида на операцията и на базата от данни помощникът за бази от данни се състои от различен брой стъпки.

Ако създавате нов файл с база от данни, помощникът съдържа две стъпки.

Избор на база от данни

Създава нова база от данни, отваря файл на база от данни или осъществява връзка със съществуваща база от данни.

Записване и продължаване

Определя дали базата от данни ще бъде регистрирана, отворена за редактиране или отворена за добавяне на таблици.

Настройки на връзката

Определя настройките за връзка към съществуваща база от данни.

Настройки на ODBC

Настройване на връзка към текстови файлове

Настройване на връзка към dBASE

Настройване на връзка към JDBC

Настройване на връзка към база от данни на Oracle

Настройване на връзка към MariaDB и MySQL

Настройване на връзка към електронна таблица

Назад

Преглеждане на настройките в диалоговия прозорец, зададени в предишната стъпка. Текущите настройки не се променят. Този бутон е достъпен само от втората страница нататък.

Напред

Натиснете бутона Напред и помощникът ще използва текущите настройки в диалоговия прозорец и ще продължи със следващата стъпка. Ако текущата стъпка е последната, бутонът се превръща в Създаване.

Готово

Прилага всички промени и затваря помощника.

Отказ

Натискането на Отказ затваря диалоговия прозорец без запазване на нанесените промени.

Моля, подкрепете ни!