Разширени свойства

Служи за задаване на някои настройки за база от данни.

За достъп до тази команда...

В прозорец с база от данни изберете Редактиране - База от данни - Свойства, раздел Разширени свойства


Наличието на следните контроли зависи от вида на базата от данни:

Път до файловете на dBASE

Въведете пътя към директорията, която съдържа файловете на dBASE.

warning

Уверете се, че разширението .dbf на файловете на dBASE е с малки букви.


Преглед

Отваря диалогов прозорец, в който можете да изберете файл или директория.

Тест на връзката

Изпробва връзката с базата от данни с текущите настройки.

Път до текстовите файлове

Въведете пътя към папката на текстовите файлове.

Път до електронната таблица

Въведете пътя към документа – електронна таблица, който искате да използвате като база от данни.

Име на ODBC източник на данни

Въведете името на източника на данни, достъпен чрез ODBC.

Потребителско име

Въведете потребителското име, необходимо за достъп до базата от данни.

Изисква се парола

Ако е отметнато, потребителят ще бъде подканен да въведе паролата, необходима за достъп до базата от данни.

Име на базата от данни

Въведете името на базата от данни.

Име на базата от данни на MySQL

Въведете името на базата от данни на MySQL, която искате да използвате като източник на данни.

Име на базата от данни на Oracle

Въведете името на базата от данни на Oracle, която искате да използвате като източник на данни.

Файл с база от данни на Microsoft Access

Въведете името на базата от данни на Microsoft Access, която искате да използвате като източник на данни.

Име на хост

Въведете името на хост за източника на данни на LDAP.

URL на източника на данни

Въведете местоположението на достъпния чрез JDBC източник на данни като URL.

Клас – JDBC драйвер

Въведете името на класа – JDBC драйвер, който служи за свързване с източника на данни.

Тест на класа

Изпробва връзката с базата от данни чрез класа – JDBC драйвер.

Избор на база от данни

Изберете база от данни от списъка или натиснете Създаване, за да създадете нова.

Моля, подкрепете ни!