Помощник за тип на връзката

Променя типа на връзката за текущата база от данни.

За достъп до тази команда...

В прозорец с база от данни изберете Редактиране - База от данни - Тип на връзката


Помощникът за тип на връзката се състои от три страници. Не всички настройки могат да се прехвърлят от един вид база от данни към останалите.

Например с помощника можете да отворите файл на база от данни във формат, който обикновено не се разпознава от инсталирана СУБД.

Тип на базата от данни

Изберете типа на базата от данни, с която желаете да се свържете.

Разширени свойства

Служи за задаване на някои настройки за база от данни.

Допълнителни настройки

Задава допълнителни настройки за източник на данни.

Моля, подкрепете ни!