Свойства на базата от данни

Задава свойствата на база от данни.

За достъп до тази команда...

В прозорец с база от данни изберете Редактиране - База от данни - Свойства


Разширени свойства

Служи за задаване на някои настройки за база от данни.

Допълнителни настройки

Задава допълнителни настройки за източник на данни.

Моля, подкрепете ни!