Генерирани стойности

Определя настройките за автоматично генерирани стойности в нови записи с данни.

Наличието на следните контроли зависи от вида на базата от данни:

Извличане на генерираните стойности

Разрешава поддръжката на LibreOffice за автоматично увеличаващи полета за текущия източник на данни, съвместим с ODBC или JDBC. Отметнете това поле, ако базата от данни не поддържа функция за автоматично нарастване в слоя SDBCX. По принцип автоувеличаването се избира за полето – първичен ключ.

Оператор за автоувеличаване

Въведете спецификатор за команда на SQL, който указва на източника на данни да увеличава автоматично стойностите на дадено поле от тип Integer. Например в следния оператор на MySQL се използва операторът AUTO_INCREMENT за увеличаване на стойността на полето „id“ всеки път, когато операторът създава поле:

CREATE TABLE "table1" ("id" INTEGER AUTO_INCREMENT)

В този пример трябва да въведете AUTO_INCREMENT в полето Оператор за автоувеличаване.

Заявка за генерирани стойности

Въведете оператор на SQL, който намира последната автоматично увеличена стойност за полето – първичен ключ. Например:

SELECT LAST_INSERT_D();

Моля, подкрепете ни!