Изпълняване оператор на SQL

Отваря диалогов прозорец, в който можете да въведете команда на SQL за администриране на база от данни.

За достъп до тази команда...

В прозорец с база от данни изберете Инструменти - SQL.


Изпълняване на заявки на SQL

В този диалог можете да въвеждате само административни команди като Grant, Create Table или Drop Table, не и команди за филтриране. Възможните команди зависят от източника на данни, например dBASE може да изпълнява само някои от изброените тук команди на SQL.

note

За да стартирате заявка на SQL за филтриране на данни от базата, използвайте изгледа за проектиране на заявки.


Команда за изпълнение

Въведете административната команда на SQL, която желаете да се изпълни.

Например за източника на данни „Библиография“ можете да въведете следната команда:

SELECT "Address" FROM "biblio" "biblio"

За повече информация относно командите нa SQL вижте документацията на използваната система за управление на бази от данни.

Директно изпълнение на команда на SQL

В режима Native SQL можете да въвеждате команди на SQL, които не се интерпретират от LibreOffice, а се предават директно на източника на данни. Ако не визуализирате тези промени в изгледа за проектиране, няма да можете да се върнете към този изглед.

Показване на резултата от „select“

Показване на резултата от командата SELECT на SQL в полето „Резултат“.

Изпълняване

Изпълнява командата, въведена от вас в полето Команда за изпълнение.

Предходни команди

Изброява изпълнените до момента команди на SQL. За да стартирате команда повторно, щракнете върху нея и после – върху Изпълняване.

Състояние

Показва състоянието, включително грешки, на стартираните от вас команди на SQL.

Резултат

Показва резултатите от стартираната от вас команда на SQL.

Затваряне

Затваря диалоговия прозорец.

Моля, подкрепете ни!