Индекси

Служи за организиране на индексите в база от данни на dBASE. Индексите ускоряват достъпа до данните, ако използвате като критерии за търсене стойностите на индексираните полета. Когато проектирате таблица, можете да зададете индексите в раздела Индекси.

За достъп до тази команда...

В прозорец с база от данни от тип dBASE изберете Редактиране - База от данни - Свойства и щракнете върху Индекси.


Таблица

Изберете таблицата, която искате да индексирате.

Индекси на таблицата

Изброява текущите индекси за избраната таблица в базата от данни. За да премахнете индекс от списъка, щракнете върху него и после – върху стрелката надясно.

Свободни индекси

Изброява наличните индекси, които можете да присвоите на таблицата. За да припишете индекс на избраната таблица, щракнете върху иконата – стрелка наляво. Двойната стрелка наляво приписва всички достъпни индекси.

<

Премества избрания индекс в списъка Индекси на таблицата.

<<

Премества всички свободни индекси в списъка Индекси на таблицата.

>

Премества избраните индекси на таблицата в списъка Свободни индекси.

>>

Премества всички индекси на таблицата в списъкаСвободни индекси.

Моля, подкрепете ни!