dBASE

Тук се задават настройките за база от данни на dBASE.

За достъп до тази команда...

В прозорец с база от данни от тип dBASE изберете Редактиране - База от данни - Свойства.


За да можете да задавате връзки между таблиците, използвайте JDBC или ODBC от LibreOffice.

Показване на неактивните записи

Показва всички записи в даден файл, включително маркираните като изтрити. Ако отметнете това поле, няма да можете да изтривате записи.

Във формата на dBASE изтритите записи остават във файла.

За да видите резултата от промените, които нанасяте в базата от данни, затворете връзката към нея и се свържете отново.

Знаков набор

Изберете кодировката, с която ще разглеждате базата от данни в LibreOffice. Настройката не влияе върху самата база от данни. Изберете „Системен“ за подразбирания знаков набор на операционната система. Текстовите бази от данни и тези на dBASE са ограничени до знакови набори с фиксирана дължина на знака, в които всички знаци са кодирани с еднакъв брой байтове.

Използване на езикови ограничения на SQL92

В източника на данни се разрешават само имена, знаците от които отговарят на ограниченията за имена в SQL92. Всички останали знаци се отхвърлят. Всяко име трябва да започва с малка или главна буква или долна черта ( _ ). Останалите знаци могат да бъдат букви от ASCII, долни черти или цифри.

Индекси

Отваря диалоговия прозорец Индекси, с който можете да организирате индексите в текущата база от данни на dBASE.

Моля, подкрепете ни!