ODBC

Определя настройките за съвместими с ODBC бази от данни. Това включва данните за потребителски достъп, настройките на драйверите и дефинициите на шрифтове.

Потребителско име

Въведете потребителско име за достъп до базата от данни.

Изисква се парола

Предотвратява неупълномощен достъп до базата от данни. Въвеждането на паролата е необходимо само веднъж във всяка сесия.

Настройки на драйвера

Ако е необходимо, в това текстово поле можете да въведете допълнителни незадължителни настройки за драйвера.

Знаков набор

Изберете кодировката, с която ще разглеждате базата от данни в LibreOffice. Настройката не влияе върху самата база от данни. Изберете „Системен“ за подразбирания знаков набор на операционната система. Текстовите бази от данни и тези на dBASE са ограничени до знакови набори с фиксирана дължина на знака, в които всички знаци са кодирани с еднакъв брой байтове.

Общи

Извличане на генерираните стойности

Разрешава поддръжката на LibreOffice за автоматично увеличаващи полета за текущия източник на данни, съвместим с ODBC или JDBC. Отметнете това поле, ако базата от данни не поддържа функция за автоматично нарастване в слоя SDBCX. По принцип автоувеличаването се избира за полето – първичен ключ.

Оператор за автоувеличаване

Въведете спецификатор за команда на SQL, който указва на източника на данни да увеличава автоматично стойностите на дадено поле от тип Integer. Ето например един типичен оператор на SQL за създаване на поле:

CREATE TABLE "table1" ("id" INTEGER)

За да се зададе автоувеличаване на полето „id“ в база от данни на MySQL, този оператор трябва да се промени така:

CREATE TABLE "table1" ("id" INTEGER AUTO_INCREMENT)

С други думи, трябва да въведете AUTO_INCREMENT в полето Оператор за автоувеличаване.

Заявка за генерирани стойности

Въведете оператор на SQL, който намира последната автоматично увеличена стойност за полето – първичен ключ. Например:

SELECT LAST_INSERT_D();

Използване на езикови ограничения на SQL92

В източника на данни се разрешават само имена, знаците от които отговарят на ограниченията за имена в SQL92. Всички останали знаци се отхвърлят. Всяко име трябва да започва с малка или главна буква или долна черта ( _ ). Останалите знаци могат да бъдат букви от ASCII, долни черти или цифри.

Използване на каталог за файлови бази от данни

Използва текущия източник на данни на каталога. Това е полезно, когато източникът на данни по стандарт ODBC е сървър за бази от данни. Ако ODBC източникът е драйвер за dBASE, оставете това квадратче без отметка.

Моля, подкрепете ни!