>Източници на данни в LibreOffice

Избиране на адресния бележник

В LibreOffice можете да регистрирате различни източници на данни. При това съдържанието на полетата с данни става достъпно за използване в разнообразните полета и контроли. Системният адресен бележник е един от тези източници.

Шаблоните и помощниците на LibreOffice използват полета за съдържанието на адресния бележник. Общите полета в шаблоните автоматично се заместват с полетата от източника на данни на адресния бележник.

За укажете адресния бележник, който искате да използвате, изберете Инструменти - Източник за адресния бележник.

Отваряне на източник на данни

Моля, подкрепете ни!