Общи

Когато създавате таблица в база от данни като администратор, в този раздел можете да зададете правата за достъп на потребителите и да редактирате данните или структурата на таблицата.

Ако не сте администратор, в раздела Общи можете да прегледате правата си за достъп до избраната таблица.

Име на таблица

Показва името на избраната таблица в базата от данни.

Тип

Показва типа на базата от данни.

Местоположение

Показва пълния път на таблицата в базата от данни.

Четене на данни

Позволява на потребителя да чете данните.

Вмъкване на данни

Позволява на потребителя да вмъква нови данни.

Промяна на данни

Позволява на потребителя да променя данни.

Изтриване на данни

Позволява на потребителя да изтрива данни.

Промяна на структура

Позволява на потребителя да променя структурата на таблицата.

Дефиниция

Позволява на потребителя да изтрива структурата на таблицата.

Промяна на връзки

Позволява на потребителя да променя зададените връзки, например да въвежда нови връзки за таблицата или да изтрива съществуващи.

Моля, подкрепете ни!