Присвояване на колони

В изгледа с източници на данни можете да копирате таблица, като я плъзнете и пуснете върху контейнера на таблици. Ако изберете Добавяне на данни в първата страница на диалога Копиране на таблица, като втора стъпка се показва прозорецът Присвояване на колони. В него можете да зададете съответствие между полета от таблицата източник и полета от таблицата назначение.

Таблица източник

Показва полетата за данни в таблицата източник. За да включите някое от тях в таблицата назначение, отметнете името му. За да насочите съдържанието на поле от таблицата източник към различно поле в таблицата назначение, щракнете върху полето в списъка за таблицата източник и после върху стрелка нагоре или надолу. За да включите всички полета от източника в таблицата назначение, натиснете Всички.

Таблица назначение

Показва възможните полета в таблицата назначение. В нея ще бъдат включени само полетата, които са избрани в списъка за таблицата източник.

Нагоре

Премества избрания елемент с една позиция нагоре в списъка.

Надолу

Премества избрания елемент с една позиция надолу в списъка.

Всички

Избира всички изброени в списъка полета.

няма

Изчиства всички отметки от списъка.

Моля, подкрепете ни!