Форматиране на типовете

В изгледа с източници на данни можете да копирате таблица, като я плъзнете и пуснете върху контейнера на таблици. Диалоговият прозорец Форматиране на типовете е третата стъпка на Копиране на таблица.

Списък

Показва полетата с данни, които ще бъдат включени в копираната таблица.

Информация за колоната

Име на полето

Показва името на избраното поле за данни. Ако желаете, можете да въведете ново име.

Тип на полето

Изберете тип на полето.

Дължина

Въведете броя знаци за полето.

Дробни позиции

Въведете броя на дробните позиции за полето с данни. Тази настройка е налице само за числови и десетични полета.

Подразбирана стойност

Изберете подразбирана стойност за поле от типа „да/не“.

Автоматично разпознаване на типа

LibreOffice може автоматично да разпознава съдържанието на полета, когато копирате таблици в база от данни чрез плъзгане и пускане.

Редове (макс.)

Въведете броя на редовете, които да бъдат използвани за автоматичното разпознаване на типове.

Автоматично

Разрешава автоматичното разпознаване на типове.

Моля, подкрепете ни!