Копиране на заявка или таблица чрез плъзгане и пускане

Плъзгането и пускането на заявка или таблица отваря диалоговия прозорец Копиране на таблица, в който можете да зададете настройките за копиране.

За достъп до тази команда...

Плъзнете и пуснете таблица или заявка в частта за таблици на друг прозорец с база от данни.


С диалоговия прозорец Копиране на таблица можете:

Можете да копирате в рамките на една база от данни или между две различни бази от данни.

Копиране на таблица

Можете да копирате таблица, като я плъзнете и пуснете в областта с таблиците в прозорец на база от данни. Ще се появи диалоговият прозорец Копиране на таблица.

Избиране на колони

В изгледа с източници на данни можете да копирате таблица, като я плъзнете и пуснете върху контейнера на таблици. Диалоговият прозорец Избиране на колони е втората стъпка на Копиране на таблица.

Форматиране на типовете

В изгледа с източници на данни можете да копирате таблица, като я плъзнете и пуснете върху контейнера на таблици. Диалоговият прозорец Форматиране на типовете е третата стъпка на Копиране на таблица.

Моля, подкрепете ни!