Връзки

Тази команда отваря прозореца Проектиране на връзки, в който можете да задавате връзки между таблиците в базата от данни.

Тук можете да свързвате таблици на текущата база от данни чрез общи полета с данни. За да създавате връзки, щракайте върху иконата Нова връзка или просто плъзгайте и пускайте полета с мишката.

За достъп до тази команда...

В прозорец с база от данни изберете Инструменти - Филтър за таблица.


note

Тази функция е достъпна само ако работите с релационна база от данни.


Когато изберете Инструменти - Връзки, се отваря прозорец, в който са показани съществуващите връзки между таблици в текущата база от данни. Ако не са били зададени връзки или ако искате да свържете други таблици в базата от данни, щракнете върху иконата Добавяне на таблици. Ще се появи диалоговият прозорец Добавяне на таблици, в който можете да изберете таблиците, за които да бъде зададена връзка.

Икона „Добавяне на таблица“

Вмъкване на таблици

note

Ако е отворен прозорецът Проектиране на връзки, избраните таблици не могат да бъдат променяни, дори в режим на проектиране. Така се гарантира, че таблиците няма да се изменят по време на създаване на връзките между тях.


Избраните таблици се показват в горната част на изгледа за проектиране на връзки. Можете да затворите прозорец на таблица чрез контекстното меню или клавиша Delete.

Преместване и преоразмеряване на таблица

Можете да преоразмерите и подредите таблиците по желание. За да преместите таблица, плъзнете горния ѝ ръб до желаната позиция. За да намалите или увеличите размерите, с които се показва таблицата, поставете курсора на мишката върху ъгъл или ръб и плъзнете до желания размер.

Първичен ключ и външни ключове

Ако искате да зададете връзка между две таблици, трябва да създадете първичен ключ, който еднозначно идентифицира записите на съществуваща таблица. След това можете да го използвате, за да посочвате записите на тази таблица от други таблици. Полетата от други таблици, които цитират този първичен ключ, се наричат външни ключове.

Всички полета, отнасящи се до първичен ключ, се обозначават в прозореца на таблицата с малък символ – ключ.

Задаване на връзки

Всички съществуващи връзки се виждат в прозореца с връзки като линии, свързващи полета от първичен ключ с полета от външен ключ. За да добавите връзка, плъзнете полето от едната таблица и го пуснете върху поле от другата. За да премахнете връзка, изберете я и натиснете клавиша Delete.

Освен това можете да щракнете върху иконата Нова връзка в горната част на областта с връзки и да зададете връзката между две таблици в диалоговия прозорец Връзки.

Икона „Нова релация“

Нова релация

warning

Ако използвате LibreOffice като потребителски интерфейс за релационна база от данни, създаването и изтриването на връзки не се извършва във временна памет от LibreOffice, а се предава директно към базата от данни.


Когато щракнете двукратно върху съединителна линия, се отваря диалоговият прозорец Връзки. В него можете да задавате някои свойства на връзките.

Моля, подкрепете ни!