Проектиране на индекс

Диалоговият прозорец Проектиране на индекс ви позволява да дефинирате и редактирате индексите за текущата таблица.

За достъп до тази команда...

В прозорец с база от данни щракнете върху иконата Таблици. Изберете Вмъкване - Проектиране на таблица или Редактиране - Редактиране.


Проектиране на таблици

Списък на индексите

Показва списък на наличните индекси. Изберете индекс от списъка, за да го редактирате. Подробните данни за избрания индекс се показват в диалоговия прозорец.

Нов индекс

Създава нов индекс.

Изтриване на текущия индекс

Изтрива текущия индекс.

Преименуване на текущия индекс

Преименува текущия индекс.

Записване на текущия индекс

Записва текущия индекс в източника на данни.

Възстановяване на текущия индекс

Възстановява настройките на текущия индекс от момента на отваряне на диалоговия прозорец.

Свойства на индекса

След като промените настройка на текущия индекс и изберете друг индекс, промяната незабавно се предава към източника на данни. За да напуснете диалоговия прозорец или да изберете друг индекс, промяната трябва да бъде успешно потвърдена от източника на данни. Можете обаче да отмените промените, като щракнете върху иконата Възстановяване на текущия индекс.

Уникален

Указва дали текущият индекс разрешава само уникални стойности. Ако отметнете настройката Уникален, в полето няма да могат да се въвеждат повтарящи се стойности и ще се осигурява цялост на данните.

Полета

В областта Полета се показва списък на полета от текущата таблица. Можете да изберете няколко полета. За да премахнете поле от селекцията, изберете празния елемент в началото на списъка.

Индексирано поле

Показва списък на полетата в текущата таблица. Можете да изберете няколко полета.

Ред на сортиране

Определя реда на сортиране на индексите.

Затваряне

Затваря диалоговия прозорец.

Моля, подкрепете ни!