Проектиране на таблица

Прозорецът Проектиране на таблица служи за дефиниране на нови таблици и редактиране структурата на съществуващите таблици.

За достъп до тази команда...

В прозорец с база от данни щракнете върху иконата Таблици. Изберете Вмъкване - Проектиране на таблица или Редактиране - Редактиране.


Бази от данни – общ преглед

Проектиране на таблици

Прозорецът има своя собствена лента с менюта. Освен това той съдържа новата команда Проектиране на индекси

Област за дефиниране на таблица

Това е областта, в която задавате структурата на таблицата.

Име на полето

Задава името на полето с данни. Системата за управление на базата от данни може да налага ограничения върху дължината на името и употребата на специални знаци в него.

Тип на полето

Указва типа на полето. Наличните възможности за тип се определят от използваната система за управление на бази от данни.

Описание

Задава незадължително описание за всяко поле.

Контекстните менюта на заглавията на колони съдържат следните команди:

Изрязване

Изрязва избрания ред към клипборда.

Копиране

Копира избрания ред към клипборда.

Поставяне

Поставя съдържанието на клипборда.

Изтриване

Изтрива избрания ред.

Вмъкване на редове

Ако таблицата не е била записана, вмъква празен ред над текущия ред. Ако таблицата вече е била записана, вмъква празен ред в края на таблицата.

Първичен ключ

Ако тази команда е отметната, полето с данни в този ред е първичен ключ. Можете да включвате и изключвате това състояние, като щракнете върху командата. Тя се вижда само ако източникът на данни поддържа първични ключове.

Свойства на поле

Задава свойствата на текущото избрано поле.

Дължина

Указва максималния допустим брой знаци за въвеждане на данни в съответното поле, включително интервали и специални знаци.

Дробни позиции

Задава броя на дробните позиции за числово или десетично поле.

Стойност по подразбиране

Задава стойността, която ще се подразбира в новосъздадени записи с данни.

Пример за формат

Показва пример за кода на формат на полето, като го прилага върху подразбираната стойност. Можете да изберете кода на формат с бутона Форматиране на поле.

Форматиране на поле

Този бутон отваря диалоговия прозорец Формат на полето.

Област за помощ

Показва пояснителен текст за даденото поле, написан от автора на базата от данни.

Моля, подкрепете ни!