Въвеждане/промяна на парола

Позволява ви да въведете и потвърдите нова или променена парола. Ако сте задали нов потребител, въведете името му в този диалогов прозорец.

Потребител

Задава името на новия потребител. Това поле е видимо само ако сте създали нов потребител.

Стара парола

Тук въведете старата парола. Това поле се вижда само ако сте отворили диалоговия прозорец с командата Промяна на парола.

Парола

Въведете новата парола.

Потвърждение на паролата

Въведете повторно новата парола.

Моля, подкрепете ни!