Контекстни менюта на таблиците

Контекстното меню на контейнера на таблиците предлага различни функции, приложими върху всички таблици в базите от данни. За да редактирате определена таблица, изберете я и отворете контекстното ѝ меню.

За достъп до тази команда...

В прозорец с база от данни щракнете върху иконата Таблици.


note

В зависимост от контекста е възможно някои функции за текущата база от данни да отсъстват от контекстните менюта. Например командата Връзки за задаване на връзки между таблици е налице само в релационни бази от данни.


В зависимост от използваната система за управление на бази от данни контекстните менюта може да съдържат следните команди:

Отваряне

Използвайте командата Отваряне, за да отворите избрания обект в нова задача.

Ако има отворена таблица, ще са достъпни няколко функции за редактиране на данните.

Връзки

Тази команда отваря прозореца Проектиране на връзки, в който можете да задавате връзки между таблиците в базата от данни.

Създаване на връзка

Тази команда може да бъде активирана, ако е избран обект. Ще бъде създадена връзка с име "Връзка към xxx" (xxx е името на обекта) в същата директория, в която е и избраният обект.

Моля, подкрепете ни!