Таблици

В режима на редактиране на таблични данни виждате данните като редове със записи, които могат да се филтрират и сортират. В този режим можете също да въвеждате нови записи, да променяте и да изтривате съществуващи записи.

В помощта на LibreOffice можете да намерите допълнителна информация по следните теми:

Създаване или редактиране на проект на таблица

Източници на данни

Този раздел съдържа информация относно преглеждането и редактирането на таблици в бази от данни.

Търсене на запис

При формулярите и таблиците в бази от данни можете да търсите конкретни стойности в полетата с данни, списъчните полета и полетата за отметки.

Сортиране и филтриране на данни

Релации, първични ключове и външни ключове

Контекстни менюта на таблиците

Контекстното меню на контейнера на таблиците предлага различни функции, приложими върху всички таблици в базите от данни. За да редактирате определена таблица, изберете я и отворете контекстното ѝ меню.

Моля, подкрепете ни!