Проектиране на формуляр

Можете да превърнете всеки документ на LibreOffice във формуляр просто като добавите в него контроли.

Отворете лентата с инструменти „Контроли за формуляри“. Тя предлага необходимите функции за редактиране на формуляр. Още функции са налице в лентите Проектиране на формуляр и Още контроли.

В режим на проектиране на формуляр можете да добавяте контроли, да задавате свойствата им, да определяте свойствата на формуляра и да създавате подформуляри.

Иконата Навигатор за формуляри Икона в лентата „Проектиране на формуляр“ отваря навигатора за формуляри.

Иконата Отваряне в режим „Проектиране“ Икона ви позволява да запишете формуляр по такъв начин, че той винаги да се отваря в режим на проектиране.

Ако възникне грешка при присвояване свойствата на обектите във формуляра (например ако на обект бъде присвоена несъществуваща таблица в база от данни), се показва съответно съобщение за грешка. То може да съдържа бутон Повече. Ако щракнете върху Повече, ще се появи диалогов прозорец с още информация за текущия проблем.

Моля, подкрепете ни!