Формуляри

Формулярите могат да се използват за лесно въвеждане или промяна на съдържание в база от данни.

Помощник за формуляри

Контроли за формуляри

Лентата „Контроли за формуляри“ предоставя средства за създаване на формуляр в текстов документ, таблица, рисунка или презентация.

Формуляр в режим „Проектиране“

Формулярът се изгражда в режим на проектиране, като се задават свойствата му и включените в него контроли.

Търсене на запис

Претърсва таблици и формуляри в бази от данни. При формулярите и таблиците в бази от данни можете да търсите конкретни стойности в полетата с данни, списъчните полета и полетата за отметки.

Сортиране и филтриране на данни

Функциите за сортиране и филтриране се намират в лентата с инструменти, когато отворите формуляра в потребителски режим.

Моля, подкрепете ни!