Свойства на съединение

Ако щракнете двукратно върху връзка между две свързани полета в проекта на заявката или ако изберете Вмъкване - Нова връзка, ще видите диалоговия прозорец Свойства на съединение. Тези свойства ще бъдат използвани във всички създавани в бъдеще заявки.

За достъп до тази команда...

Отворете заявка в режим Проектиране и изберете Вмъкване - Нова релация или щракнете двукратно върху съединителна линия между две таблици.


Участващи таблици

Задава две различни таблици, които желаете да съедините.

Участващи полета

Задава две полета с данни, които да бъдат съединени.

Настройки

Тип

Задава типа на избраното съединение. Някои бази от данни поддържат само част от възможните типове.

Вътрешно съединение

При вътрешно съединение таблицата с резултати съдържа само записите, за които съдържанието на свързаните полета е еднакво. В SQL на LibreOffice този вид връзка се създава чрез съответна клауза WHERE.

Ляво съединение

При ляво съединение таблицата с резултати съдържа всички записи с указаните полета от лявата таблица и само тези от дясната, за които съдържанието на свързаните полета е еднакво. В SQL на LibreOffice този тип връзка съответства на клауза LEFT OUTER JOIN.

Дясно съединение

При дясно съединение таблицата с резултати съдържа всички записи с указаните полета от дясната таблица и само тези от лявата, за които съдържанието на свързаните полета е еднакво. В SQL на LibreOffice този тип връзка съответства на клауза RIGHT OUTER JOIN.

Пълно съединение

При пълно съединение таблицата с резултати съдържа всички записи с указаните полета от лявата и дясната таблица. В SQL на LibreOffice този тип връзка съответства на клауза FULL OUTER JOIN.

Естествено

При естествено съединение в оператора на SQL, който задава връзката, се вмъква ключовата дума NATURAL. Връзката съединява всички колони, които имат еднакви имена в двете таблици. Получената съединена таблица съдържа само по една колона за всяка двойка колони с еднакви имена.

Моля, подкрепете ни!